Video

Tin Tức

HÃNG 2N TELEKOMUNIKACE THAY ĐỔI TÊN VÀ HÌNH ẢNH THIẾT BỊ ÂM THANH IP 2N NET AUDIO

Mới đây hãng 2N TELEKOMUNIKACE có thông báo cho các nhà phân phối trên toàn thế giới về việc thay đổi tên và hình ảnh thiết bị cho những sản phẩm mới của thiết bị âm thanh IP 2N Net Audio. Đây là những tên mới phù hợp hơn với chức năng của thiết bị, hình ảnh đẹp và bắt mắt hơn. Về chức năng và cấu hình thì có thêm 1 số chức năng mới tiện lợi hơn khi cài đặt và sử dụng.

1. Thiết bị 2N Netspeaker - đổi thành tên 2N Net Audio Decoder với hình ảnh mới như sau :

2. Thiết bị 2N Netspeaker Lite - đổi thành tên 2N Net Audio Decoder Lite với hình ảnh mới như sau :

3. Thiết bị 2N Netstreamer - đổi thành tên 2N Net Audio Encoder với hình ảnh mới như sau :

4. Thiết bị 2N Netmic - đổi thành tên 2N Net Mic với hình ảnh mới như sau :

5. Thiết bị 2N IP Speaker - đổi thành tên 2N Net Speaker với hình ảnh mới như sau :

6. Thiết bị 2N SIP Speaker - đổi thành tên 2N SIP Audio Converter với hình ảnh mới như sau :

Và các thiết bị khác, phần mềm đều chuyển đổi thành tên mới.Hãy liên hê ngay với chúng tôi để biết được thông tin mới nhất về thiết bị  âm thanh IP 2N  Net Audio ( âm thành trên nền tảng IP).Các tin khác