Video

Âm thanh thông báo có dây

Lắp hệ hệ thống âm thanh thống báo, thông báo di tản, báo cháy cho tòa nhà PV GAS Quận 7 - TPHCM

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM
Hệ thống âm thanh thông báo,báo khẩn, báo cháy là rất cần thiết và hầu như bắt buộc phải có của mỗi tòa nhà cao ốc.Bởi vậy khi thiết kế hệ thống điện nhẹ luôn có phần âm thanh thông báo khẩn, báo cháy tích hợp.Tòa nhà PV GAS là một tào nhà hiện đại, với nhiều chức năng nên việc này là hết sức cần thiết.

Lắp đặt hệ thống truyền thanh có dây tại Xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ - TPHCM

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM
Truyền thanh có dây tuy là một hình thức truyền thanh truyền thống, rất hữu ích cho những địa phương là đảo hay địa hình nhỏ. Với yêu cầu cấp thiết để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, công ty Saigonet đã lắp đặt và thay thế toàn bộ hệ thống truyền thanh của Xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ.