Video

Giải pháp hê thống phiên dịch không dây FM

Hệ thống phiên dịch không dây sử dụng sóng FM

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM
Hệ thống phiên dịch không dây sử dụng sóng FM ( tần số 88 Mhz - 108 Mhz). Là hệ thống phiên dịch rất mới lạ ở Việt Nam, nhưng ở nước ngoài thi nó rất phổ biến và thông dụng vì tính đơn giản và hiệu quả của phương pháp này mang lại.Thiết bị dùng cho hệ thống rất đơn giản, số lượng thiết bị đầu cuối không giới hạn về số lượng.