Video

Hệ thóng truyền thanh trực tiếp, giao lưu với khán giả

Hệ thống truyền thanh trực tiếp và giao lưu với khán giả 1

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM
Mục đích của hệ thống truyền thanh trực tiếp, giao lưu khán là làm các chương trình trực tiếp hội đồng nhân dân Huyện hoặc Tỉnh hoặc làm các chương trình giao lưu giữa các cán bộ chủ chốt của huyện, tỉnh với người dân để trả lời những thắc mắc của người dân. Giúp gắn bó giữa nhà nước với người dân, tăng cường kiến thức dân trí, phát triển văn hóa, kinh tế xã hội trên..