Video
Tên Sản Phẩm:loa-nen-50w-tro-khang-cao-vanh-tron-toa-tc651m
 • MASP: TC-651M
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 50W trở kháng cao vành tròn TOA TC-651M được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-30w-tro-khang-cao-vanh-tron-toa-tc631m
 • MASP: TC-631M
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 30W trở kháng cao vành tròn TOA TC-631M được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-30w-tro-khang-thap-vanh-tron-toa-tc631
 • MASP: TC-631
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 30W trở kháng thấp vành tròn TOA TC-631
Tên Sản Phẩm:loa-nen-15w-tro-khang-cao-vanh-tron-toa-tc615m
 • MASP: TC-615
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 15W trở kháng cao vành tròn TOA TC-615M được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết
Tên Sản Phẩm:loa-nen-15w-tro-khang-thap-vanh-tron-toa-tc615
 • MASP: TC-615
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 15W trở kháng thấp vành tròn TOA TC-615 được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-50w-tro-khang-thap-toa-sc651
 • MASP: SC-651
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 50W trở kháng thấp TOA SC-651 được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-30w-tro-khang-cao-toa-sc630m
 • MASP: SC-630M
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 30W trở kháng cao TOA SC-630M được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-30w-tro-khang-thap-toa-sc630
 • MASP: SC-630
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 30W trở kháng thấp TOA SC-630 loa được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-15w-tro-khang-cao-toa-sc615m
 • MASP: SC-615M
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 15W trở kháng cao TOA SC-615M loa được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-15w-tro-khang-thap-toa-sc615
 • MASP: SC-615
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 15W trở kháng thấp TOA SC-615 loa được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-10w-tro-khang-cao-toa-sc610m
 • MASP: SC-610M
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 10W trở kháng cao TOA SC-610M loa được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.
Tên Sản Phẩm:loa-nen-10w-tro-khang-thap-toa-sc610
 • MASP: SC-610
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Loa nén 10W trở kháng thấp TOA SC-610 loa được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh cao được sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng. Với các thành phần bên ngoài loa được sơn tĩnh điện, tai gắn và ốc vít được làm bằng thép không gỉ đảm bảo loa chống lại tác động của thời tiết.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG SÀI GÒN