Video
Tên Sản Phẩm:chong-set-cap-feeder-bao-ve-cac-thiet-bi-vien-thong-ko3gn-hakel
 • MASP: KO-3GN
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Chống sét đánh trên đường cáp feeder cho các thiết bị viễn thông, mà chính xác là bảo vệ các máy phát sóng FM là một việc hết sức quan trọng. Bởi vậy khi thiết kế các hệ thống viễn thông hay các trạm cho các đài phát thanh không dây FM chúng ta nên có thiết bị này. Mặc dù là một thiết bị rất nhỏ trong hệ thống nhưng lại có vai trò rất lớn tới sự an toàn của hệ thống.
Tên Sản Phẩm:chong-set-cap-feeder-bao-ve-cac-thiet-bi-vien-thong-ko4gn-hakel
 • MASP: KO-4GN
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Chống sét đánh trên đường cáp feeder cho các thiết bị viễn thông, mà chính xác là bảo vệ các máy phát sóng FM là một việc hết sức quan trọng. Bởi vậy khi thiết kế các hệ thống viễn thông hay các trạm cho các đài phát thanh không dây FM chúng ta nên có thiết bị này. Mặc dù là một thiết bị rất nhỏ trong hệ thống nhưng lại có vai trò rất lớn tới sự an toàn của hệ thống.
Tên Sản Phẩm:chong-set-cap-feeder-bao-ve-cac-thiet-bi-vien-thong-ko5gn-hakel
 • MASP: KO-5GN
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Chống sét đánh trên đường cáp feeder cho các thiết bị viễn thông, mà chính xác là bảo vệ các máy phát sóng FM là một việc hết sức quan trọng. Bởi vậy khi thiết kế các hệ thống viễn thông hay các trạm cho các đài phát thanh không dây FM chúng ta nên có thiết bị này. Mặc dù là một thiết bị rất nhỏ trong hệ thống nhưng lại có vai trò rất lớn tới sự an toàn của hệ thống
Tên Sản Phẩm:chong-set-cap-feeder-bao-ve-cac-thiet-bi-vien-thong-ko6gn-hakel
 • MASP: KO-6GN
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Chống sét đánh trên đường cáp feeder cho các thiết bị viễn thông, mà chính xác là bảo vệ các máy phát sóng FM là một việc hết sức quan trọng. Bởi vậy khi thiết kế các hệ thống viễn thông hay các trạm cho các đài phát thanh không dây FM chúng ta nên có thiết bị này. Mặc dù là một thiết bị rất nhỏ trong hệ thống nhưng lại có vai trò rất lớn tới sự an toàn của hệ thống

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG SÀI GÒN