Video
Tên Sản Phẩm:tang-am-truyen-thanh-chuyen-dung-pa1200
 • MASP: PA-1200
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Tăng âm truyền thanh chuyên dụng PA-1200 là dòng tăng âm do Việt Nam sản xuất chuyên cho truyền thanh, với công suất tới 1200W cho phép dùng được rất nhiều loa, đường dây kéo đi xa mà không bị suy hao tín hiệu. Tích hợp phát thẻ nhớ và thu đài FM.
Tên Sản Phẩm:day-truyen-thanh-chuyen-dung-co-chiu-luc-3c05
 • MASP: 3C-05
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Do du cầu của thi trường, chúng tôi đã sản xuất dây truyền thanh chuyên dụng có chịu lực 3C-05 cho các hệ thống âm thanh có dây ngoài trời. Đây là 1 loại dây gồm 2 lõi và 1 dây thép chịu lực, cho độ bền cao 6, 7 năm. Khoảng cách không bị suy hao tín hiệu khoảng 6 km.
Tên Sản Phẩm:cap-truyen-thanh-chuyen-dung-co-tro-luc-fe7x07-2cu-7x04
 • MASP: Fe(7x0.7) 2cu (7x0.4)
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Từ nhu cầu của thi trường, chúng tôi đã sản xuất Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Fe(7x0.7) 2cu (7x0.4) cho các hệ thống âm thanh có dây ngoài trời. Đây là 1 loại dây gồm 2 lõi và 1 dây thép chịu lực, cho độ bền cao 6, 7 năm. Khoảng cách không bị suy hao tín hiệu khoảng 5 km.
Tên Sản Phẩm:cap-truyen-thanh-chuyen-dung-co-tro-luc-fe7x07-2cu-7x047
 • MASP: Fe(7x0.7) 2cu (7x0.47)
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Từ nhu cầu của thi trường, chúng tôi đã sản xuất Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Fe(7x0.7) 2cu (7x0.47) cho các hệ thống âm thanh có dây ngoài trời. Đây là 1 loại dây gồm 2 lõi và 1 dây thép chịu lực, cho độ bền cao 6, 7 năm. Khoảng cách không bị suy hao tín hiệu khoảng 6 km.
Tên Sản Phẩm:cap-truyen-thanh-chuyen-dung-co-tro-luc-fe-7x07-2cu-7x054
 • MASP: Fe (7x0.7) 2cu (7x0.54)
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Từ nhu cầu của thi trường, chúng tôi đã sản xuất Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Fe (7x0.7) 2cu (7x0.54) cho các hệ thống âm thanh có dây ngoài trời. Đây là 1 loại dây gồm 2 lõi và 1 dây thép chịu lực, cho độ bền cao 6, 7 năm. Khoảng cách không bị suy hao tín hiệu khoảng 7 km.
Tên Sản Phẩm:cap-truyen-thanh-chuyen-dung-co-tro-luc-fe-7x07-2cu-25x025
 • MASP: Fe (7x0.7) 2cu (25x0.25)
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Từ nhu cầu của thi trường, chúng tôi đã sản xuất Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Fe (7x0.7) 2cu (25x0.25) cho các hệ thống âm thanh có dây ngoài trời. Đây là 1 loại dây gồm 2 lõi và 1 dây thép chịu lực, cho độ bền cao 6, 7 năm. Khoảng cách không bị suy hao tín hiệu khoảng 7 km.
Tên Sản Phẩm:cap-truyen-thanh-chuyen-dung-co-tro-luc-fe-7x07-2cu-30x025
 • MASP: Fe (7x0.7) 2cu (30x0.25)
 • Giá Bán: Liên Hệ
 • Mô Tả: Từ nhu cầu của thi trường, chúng tôi đã sản xuất Cáp truyền thanh chuyên dụng có trợ lực Fe (7x0.7) 2cu (30x0.25) cho các hệ thống âm thanh có dây ngoài trời. Đây là 1 loại dây gồm 2 lõi và 1 dây thép chịu lực, cho độ bền cao 6, 7 năm. Khoảng cách không bị suy hao tín hiệu khoảng 6 km.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG SÀI GÒN