Video

Tin Tức

TÌM HIỂU CHUNG VỂ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀI TRUYỀN THANH

Công tác quản lý hoạt động thông tin cơ sở hiện nay bao gồm quản lý ở cả 3 cấp: cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông), cấp huyện (Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện), và cấp xã (UBND cấp xã). Vừa quản lý về tình trạng trạng thiết bị của từng vị trí cụm loa đối với đài truyền thanh, từng bảng tin điện tử công cộng, vừa tổ chức sản xuất, biên tập và cung cấp bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện thông tin cơ sở khác; Kiểm soát nội dung, kiểm tra tình hình hoạt động của từng loại hình thông tin cơ sở; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho các cấp.

Do nhân sự thay đổi thường xuyên, máy móc hư hỏng… nên nguồn dữ liệu bị phân tán, số liệu thông tin cơ sở còn được lưu trữ theo phương thức truyền thống, chưa đáp ứng yêu cầu về tìm kiếm, cung cấp thông tin nguồn để phục vụ tuyên truyền và công tác quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng chưa có phương thức tuyên truyền, tiếp nhận thông tin hai chiều để người dân có thể phản ánh thông tin đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

2. SỰ RA ĐỜI CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH.

Sau khi ban hành thông tư 39 Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vào ngày 24/11/2020 để hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất thiết bị dựa vào các thông tin để sản xuất các thiết bị bán ra thị trường. Đồng thời cũng là căn cứ để các địa phương lấy căn cứ mua sắm thiết bị cho địa phương mình.

Sau đó để quản lý tập trung các thiết bị TTCS thì ngày 27 tháng 4 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số  1273/BTTTT-TTCS về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).

Căn cứ vào đây các tỉnh đã làm thử nghiệm, kết nối thử nghiệm…nhưng chưa tỉnh nào hoàn thành do nhiều vướng mắc, chưa kiện toàn, thống nhất được các nội với nhau thì tới ngày 27 tháng 6 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số  2455/BTTTT-TTCS về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0).

Tuy lần thay đổi này có nhiều thay đổi, làm tinh gọn lại hệ thống thông tin  nguồn đem lại sự đồng bộ chung cho hệ thống, nhưng vẫn có sự chưa thống nhất trong các cách sử dụng vận hành do các quy định chỉ mang tính chất chung chung, nên khi làm hệ thống thông tin nguồn các đơn vị khác nhau sẽ có các hiểu và cách làm khác nhau cho cùng 1 mục đích.Dẫn đến hệ thống thông tin nguồn ở các tỉnh có sự khác nhau về cách vận hành, còn về kiểu kết nối, thông tin kết nối đã có sự thống nhất cơ bản.

3. VẬY HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH?

Hiện nay chưa có một nền tảng số nào cho phép quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn các tỉnh. Nền tảng sẽ giúp theo dõi, kiểm soát, tổng hợp, phân tích và đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động thông tin cơ sở.

- Vì vậy hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được ra đời và dùng chung cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chức năng: thực hiện tổ chức biên soạn bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác. Quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn tỉnh; thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ công tác đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS trên địa bàn.

 

- Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh cũng có chức năng giải quyết bài toán trong trường hợp tỉnh có nhiều nhà cung cấp thiết bị khác nhau với giải pháp phần cứng và phần mềm khác nhau sẽ gây khó khăn trong quản lý điều hành cũng như đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong lĩnh vực truyền thanh. Khi đó tất cả các đơn vị sản xuất thiết bị muốn cung cấp sản phẩm vào thị trường tỉnh nào đó cần đáp ứng tiêu chí là tích hợp được vào hệ thống nguồn của tỉnh đó, để tỉnh kiểm tra, giám sát ( áp dụng cho các sản phẩm, dự án sau khi tỉnh đã hoàn thành xây dựng xong hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh- Còn với các sản phẩm đã cung cấp trước đó thì nếu tương thích sẽ tiến hành tích hợp)

- Việc triển khai xây dựng nền tảng hệ thống thông tin nguồn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thông tin cơ sở, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu – số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền đến người dân; thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông tin hệ thống thông tin cơ sở.

- Quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn tỉnh, được kết nối với HTTT nguồn cấp tỉnh thông qua Internet/Intranet/IP (sim 3G/4G hoặc wifi).

4. CHỨC NĂNG , THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH.

Phần mềm Hệ thống thông tin nguồn tỉnh phục vụ việc cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của Tỉnh; hỗ trợ tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương:

 

  • Quản lý danh sách đài truyền thanh trên toàn tỉnh.
  • Quản lý bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT;
  • Quản lý bản tin đăng trên bảng điện tử công cộng;
  • Tiếp nhận, phản hồi ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân từ HTTTNTW;
  • Thống kê, báo cáo;
  • Dịch vụ kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống HTTTN TW và hệ thống truyền thanh cấp xã.
  • Hệ thống quản lý hệ thống truyền thanh thông minh các cấp 

 

 

Hiện nay SAIGONET đã kết nối được với tất cả các hệ thống thông tin nguồn của các đơn vị cung cấp hệ thống nguồn ở các tỉnh. Đảm bảo cho các đơn vị cung cấp sản phẩm ở các tỉnh kết nối hoàn thiện.

Khi kết nối các thiết bị vào hệ thống nguồn của tỉnh thì tỉnh sẽ tạo cho người dùng 1 tài khoản mới. Khi đó người dùng có thể vận hành cả trên hệ thống thông tin nguồn và trên tài khoản của nhà cung cấp.

 

 Các tin khác